Menu

Prijzen

Food2live heeft bij de samenwerking met het fitnesscentrum of school bij jou in de buurt maar 1 doel, wij ontzorgen!
Dit betekent voor jou het volgende:

Tarieven 2020- 2021

€ 150,-  Coachingsperiode: Dit is voor het maken van de analyse, interpretatie van de uitkomst, opstellen                 adviesplan en consult (face-to-face, email, telefoon of skype) van 30-45 minuten.

Een coachingsperiode duurt 4 tot maximaal 6 weken. Afhankelijk van de uitkomst van je analyse duurt gemiddeld een herstel traject 3 coachingsperioden

€ 70,-    (SportCity tarief € 50,-) Intake 1 uur
€ 90,-    1-malig uitgebr. intake advies 60-90 min
€ 30,-    Begeleidingsconsult 30 min
€ 15,-    Klein consult 15 min
€ 20,-    Email, telefoon of chat 15-30 min
€ 50,-    Duo-behandeling: intake 1 uur individueel
€ 40,-    voor de vervolg consulten gezamenlijk met een duur 45 min
€ 175,-  5 stappenplan
€ 225,-  6 stappenplan: 5 stappenplan + supermarkt safari
€ 120,-  Actiepakket3 in 1: intake + 45 min consult + 45 min
evaluatie consult
€ 65,-    Strippenkaart: voor weeg momenten 5 x 15 min
€ 20,-    20 min gesprek o.b.v. ingevuld 1 dag eet dagboek
gratis    10 min kennismakingsgesprek

Na afloop van het consult vragen wij je om contant te betalen. Je ontvangt na afloop de factuur en declaratieformulier t.b.v. je zorg verzekeraar.

Verzekering
Gewichtsconsulent

De begeleiding door de BGN- gewichtsconsulent wordt door een toenemend aantal zorg verzekeraars vergoed. U kunt de voorwaarden terugvinden in uw eigen polis. U kunt ook onze website raadplegen voor een overzicht.  Klik, op onderstaande link voor een overzicht van alle zorg verzekeraars die de consulten van de BGN- gewichtsconsulent (gedeeltelijk) vergoeden. Als u op de betreffende zorg verzekeraar klikt, kunt u lezen welke vergoeding er wordt gegeven.

Als u uw zorg verzekeraar niet terug ziet in dit overzicht, wordt er meestal geen vergoeding gegeven. U kunt dit uiteraard altijd navragen bij uw zorg verzekeraar. Klik op hier voor overzicht.

Voedingsdeskundige:

Een consult van een voedingsdeskundige valt voor zorg verzekeraars onder natuur geneeswijzen. Veel zorg verzekeraars vergoeden natuur geneeswijzen ( voedingsdeskundigen) vanuit hun aanvullende pakketten. Kijk hier voor een overzicht.

Diëtist

Vergoeding van dieetadvisering kan op de volgende manieren plaatsvinden:
1. Via de aanspraak in de basisverzekering.
2. Via ketenzorg
3. In ziekenhuizen of verpleeghuizen
4. Via de AWBZ in het kader van de CSLM-zorg
5. Via aanvullende verzekeringen

De diëtisten en voedingsdeskundigen van  Food2live vergoeden vanuit de aanspraak in de basisverzekering en/of aanvullende verzekeringen.

Ad 1. Via de aanspraak in de basisverzekering
In 2015 zit de vergoeding voor begeleiding door een diëtist in het basispakket! Het is daarbij belangrijk dat de reden van het bezoek aan de diëtist een medische achtergrond heeft óf dat je een verwijzing van je huisarts hebt. Veel zorgverzekeraars vergoeden de diëtist daarnaast nog vanuit hun aanvullende pakketten.

Een overzicht van zorgverzekeraars en hun voorwaarden voor vergoeding van dieetadvisering via de basisverzekering treft aan in de Vergoeding dieetadvisering via de basisverzekering.

Indien u dieetbehandeling heeft ontvangen via ketenzorg kunt u niet altijd een beroep doen op aanvullende verzekeringen. De zorgverzekeraar stelt zich op het standpunt dat binnen de keten zoveel zorg geleverd dient te worden als nodig is. De zorgverzekeraars voeren hierover geen eenduidig beleid.
Sommige zorgverzekeraars sluiten licht overgewicht met een BMI tussen 25 en 30 uit van behandeling via een aanvullende verzekering

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On PinterestVisit Us On Linkedin